เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ chat ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
เทศบาลตำบล
โนนสูงเปลือย
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
play_arrow แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2566
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
camera_alt ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ชุมชนดอนหัน [25 กันยายน 2566]
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ชุมชนเมืองใหม่ [25 กันยายน 2566]
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ชุมชนสันติสุข [25 กันยายน 2566]
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ชุมชนศรีเจริญ [25 กันยายน 2566]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงวันหยุดราชการ
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

info ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะ
รอปรับปรุง× เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย