เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ chat ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
เทศบาลตำบล
โนนสูงเปลือย
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ระเบียบสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้า๙ื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
photo เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
photo สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
photo ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย เขตเลือกตั้งที่ 1 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
photo ประกาศเทศบาลคำบลโนนสูงเปลือย เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
photo ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file ประกาศเชิญชวน เรื่องประกวดราคาก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเมืองใหม่พัฒนา หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file ประกาศเชิญชวน เรื่องประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนไสยราษฎร์บูรณะ (ช่วงถนนหนองบัวลำภู-ชุมแพ)(ทางหลวงหมายเลข 228-ถนนสว่างอารมณ์) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ประกาศเชิญชวน เรื่องประกวดราคาก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนโชติการาม หมู่ที่ 15 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ประกาศเชิญชวน เรื่องประกวดราคาก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเมืองใหม่พัฒนา ช่วงที่ 2 (ถนนสอนร่วมมิตร - ถนนทองดีบูรณะ) หมู่ที่ 8,2,15 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ประกาศเชิญชวน เรื่องประกวดราคาก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสุขอำนวย หมู่ที่ 2 หมู่ที่8 และหมู่ที่ 15 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ประกาศเชิญชวน เรื่องประกวดราคาก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเจริญเมือง หมู่ที่ 2 หมู่ที่8 และหมู่ที่ 15 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
photo ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บ ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
photo ประกาศเทศบาลคำบลโนนสูงเปลือย เรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายในเขตเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นเจ้าพนักงานสถานธนานุบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
find_in_page กำหนดการเปิดเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
photo ประกาศ เรื่องกำหนดให้เดินรถทางเดียว ในถนนรอบตลาดณัฐพงษ์ (ตลาดชูเดช) เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
photo การเลื่อนการสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานสถานธนานุบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
1 - 20 (ทั้งหมด 76 รายการ) 1 2 3 4