เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ chat ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
เทศบาลตำบล
โนนสูงเปลือย
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงวันหยุดราชการ
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ระเบียบสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้า๙ื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
photo เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
photo ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
photo สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
photo ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย เขตเลือกตั้งที่ 1 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
photo ประกาศเทศบาลคำบลโนนสูงเปลือย เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
photo ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
insert_drive_file ประกาศเชิญชวน เรื่องประกวดราคาก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเมืองใหม่พัฒนา หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file ประกาศเชิญชวน เรื่องประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนไสยราษฎร์บูรณะ (ช่วงถนนหนองบัวลำภู-ชุมแพ)(ทางหลวงหมายเลข 228-ถนนสว่างอารมณ์) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file ประกาศเชิญชวน เรื่องประกวดราคาก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนโชติการาม หมู่ที่ 15 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file ประกาศเชิญชวน เรื่องประกวดราคาก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเมืองใหม่พัฒนา ช่วงที่ 2 (ถนนสอนร่วมมิตร - ถนนทองดีบูรณะ) หมู่ที่ 8,2,15 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file ประกาศเชิญชวน เรื่องประกวดราคาก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสุขอำนวย หมู่ที่ 2 หมู่ที่8 และหมู่ที่ 15 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file ประกาศเชิญชวน เรื่องประกวดราคาก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเจริญเมือง หมู่ที่ 2 หมู่ที่8 และหมู่ที่ 15 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
photo ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บ ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
photo ประกาศเทศบาลคำบลโนนสูงเปลือย เรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายในเขตเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นเจ้าพนักงานสถานธนานุบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
find_in_page กำหนดการเปิดเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
1 - 20 (ทั้งหมด 79 รายการ) 1 2 3 4


× เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย