เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ chat ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
เทศบาลตำบล
โนนสูงเปลือย
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
folder คู่มือประชาชน
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาภายในเขตเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 479
insert_drive_file การขออนุญาตโฆษณาโดยใช้เสียง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 376
insert_drive_file การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 372
insert_drive_file กำรจดทะเบียนพำณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 362
insert_drive_file การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 368
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 377
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 382
insert_drive_file การขอใบอนุญาต กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ ,กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ ,กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม,กิจการที่เกี่ยวกับยา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 365
insert_drive_file การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 367
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย