เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
โนนสูงเปลือย
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180 โทร.042-353954 โทรสาร.042-353109รายงานผลการประเมิน ITA
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
folder คู่มือประชาชน
insert_drive_file การขออนุญาตโฆษณาโดยใช้เสียง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113 |
insert_drive_file การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาภายในเขตเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116 |
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112 |
insert_drive_file การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file กำรจดทะเบียนพำณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file การขอใบอนุญาต กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ ,กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ ,กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม,กิจการที่เกี่ยวกับยา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
-
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย
-
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 29
เดือนนี้ 4,223
เดือนที่แล้ว 9,988
ทั้งหมด 41,805