เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
โนนสูงเปลือย
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180 โทร.042-353954 โทรสาร.042-353109


folder คู่มือประชาชน
การขออนุญาตโฆษณาโดยใช้เสียง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาภายในเขตเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
กำรจดทะเบียนพำณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
การขอใบอนุญาต กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ ,กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ ,กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม,กิจการที่เกี่ยวกับยา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายจรูญ เกลียวทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย
โทร. 091-3706094

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 141
เมื่อวาน 188
เดือนนี้ 4,759
เดือนที่แล้ว 7,831
ทั้งหมด 26,766