เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ chat ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
เทศบาลตำบล
โนนสูงเปลือย
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
folder ประกาศ / คำสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
insert_drive_file แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง กรณีไม่มีหัวหน้าส่วนราชการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลกรณีไม่มีปลัดเทศบาล หรือมีแต่ไม่สามรถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย)พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ร้อยละการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศคะแนนผลการประเมิน ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก) ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file คำสั่ง เรื่องแก้ไขคำสั่งกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย ประจำปี พ.ศ.2565 (เฉพาะส่วน) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
photo คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรณีไม่มีหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
photo คำสั่ง เรื่องมอบหมายงานในหน้าที่ของปลัดเทศบาลให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
find_in_page คำสั่ง เรื่องแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบา กรณีไม่มีปลัดเทศบาล หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
photo คำสั่ง เรื่องแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่มีหัวหน้าส่วนราชการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้เฉพาะ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
photo คำสั่ง เรื่องมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
photo คำสั่ง เรื่องการมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
photo คำสั่ง เรื่องมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการ ในกรณีที่นายกเทศมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
photo คำสั่ง เรื่งอแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่มีหัวหน้าส่วนราชการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
photo คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
photo คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่มีหัวหน้าส่วนราชการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
photo คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดและผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
insert_drive_file การแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทน (กรณีไม่มีหัวหน้าส่วนราชการ) ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
insert_drive_file การมอบหมายให้รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
insert_drive_file การแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทน (กรณีไม่มีหัวหน้าส่วนราชการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย