messager
 
เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
โนนสูงเปลือย
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box กองสวัสดิการ
นางสาวออรดี พาน้อย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0858126501
นายนิติธร พรหมดี
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
น.ส.ศศิรดา ยอดหนองคา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ว่าง
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวธิดารัตน์ นงภา
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายทศพล พลพวก
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
น.ส.ฐิติรัตน์ พวงสูงเนิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

× เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย