เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ chat ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
เทศบาลตำบล
โนนสูงเปลือย
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายชัยญา ภูพานใบ
ปลัดเทศบาล
โทร : 061-0798676
นายจักรกฤษณ์ พรมเมืองเก่า
รองปลัดเทศบาล
นางเยาวภา ทาน้อย
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 095-7395387
นางสาวออรดี พาน้อย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0858126501
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางเยาวภา ทาน้อย
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายเอกภพ ดารีย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
จ่าเอกราชัน ดีแก้ว
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
โทร : 063-7736258
นางไปรยา เกลียวทอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
โทร : 083-1455677
นางอาริสษา ปริปุณณะ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ