เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ chat ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
เทศบาลตำบล
โนนสูงเปลือย
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลเพื่อแจ้งนโยบายในการพัฒนาปรับปรุงตลาด
รายละเอียด : วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นางปาลิดา คำพิบูลย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลเพื่อแจ้งนโยบายในการพัฒนา ปรับปรุงตลาดให้เป็นไปตามมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ สะอาด ถูกสุขลักษณะ
ผู้โพส : admin