เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
โนนสูงเปลือย
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ต้อนรับคณะผู้ตรวจจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมคณะ
รายละเอียด : วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางปาลิดา คำพิบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ นายชัยญา ภูพานใบ ปลัดเทศบาล ต้อนรับคณะผู้ตรวจจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมและตรวจผลการดำเนิิิิิิินงานของโครงการที่รับงบประมาณจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนทุกโครงการ โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมพระอุดมคุณาภรณ์ ชั้น 3 เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
ผู้โพส : admin