เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ chat ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
เทศบาลตำบล
โนนสูงเปลือย
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
รายละเอียด : วันนที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นางปาลิดา คำพิบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วิทยากรในการให้ความรู้และคำแนะนำ เกี่ยวกับโควิด-19 เภสัชกรหญิง ชมชนก โพธิ์เสนา ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ และนางสาวกิ่งเพชร ชินศิรประภา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ มีผู้เข้าร่วมอบรม สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ ทุกคน ณ ห้องประชุมชั้น 3
ผู้โพส : admin