เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ chat ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
เทศบาลตำบล
โนนสูงเปลือย
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
camera_alt ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับนักเรียนเข้าเรียนศูนยพ์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย [1 มิถุนายน 2564]
กิจกรรมจิตอาสา ร่วมใจปลูกป่า พัฒนาท้องถิ่น เนื่องในวันวิสาขบูชา พ.ศ.2564 [25 พฤษภาคม 2564]
ประกาศ เรื่องการชำระภาษี ประจำปี 2564 [13 พฤษภาคม 2564]
เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนเมืองใหม่ [12 พฤษภาคม 2564]
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [11 พฤษภาคม 2564]
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย ครั้งแรก [5 พฤษภาคม 2564]
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การระบาดระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู [28 เมษายน 2564]
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 [11 เมษายน 2564]
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2564 [10 เมษายน 2564]
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2564 [5 เมษายน 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 111 - 120 (ทั้งหมด 136 รายการ)


× เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย