messager
 
เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ chat ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
เทศบาลตำบล
โนนสูงเปลือย
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
camera_alt ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย[24 สิงหาคม 2566]
ประชาสัมพันธ์เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 6[18 สิงหาคม 2566]
ประชาสัมพันธ์งดเหล้าเข้าพรรษา[3 สิงหาคม 2566]
กิจกรรมแห่เทีียนเข้าพรรษา ประจำปี 2566[27 กรกฎาคม 2566]
ประชาสัมพันธ์ วันเข้าพรรษา 2566[23 กรกฎาคม 2566]
โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นแก่ประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 17-25 กรกฎาคม 2566[17 กรกฎาคม 2566]
เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย (ครั้งที่ 5)[10 กรกฎาคม 2566]
วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 นายจูมพจน์ จันทรเสนา รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบแพมเพิสให้กับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนศรีเจริญ[3 กรกฎาคม 2566]
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก พ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุง[22 มิถุนายน 2566]
ประเพณีบุญบั้งไฟ 2566[10 มิถุนายน 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 31 - 40 (ทั้งหมด 181 รายการ)

× เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย