เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ chat ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
เทศบาลตำบล
โนนสูงเปลือย
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
camera_alt ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [22 พฤศจิกายน 2565]
ลอยกระทงประจำปี 2565 [11 พฤศจิกายน 2565]
ลอยกระทง 2565 [2 พฤศจิกายน 2565]
ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลเพื่อแจ้งนโยบายในการพัฒนาปรับปรุงตลาด [28 ตุลาคม 2565]
วันลอยกระทง 2565 [25 ตุลาคม 2565]
วันปิยมหาราช [23 ตุลาคม 2565]
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย [19 ตุลาคม 2565]
เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 [19 ตุลาคม 2565]
เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 [19 ตุลาคม 2565]
เชิญชวนผู้สูงอายุ ลงทะเบียนผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2567 [19 ตุลาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 31 - 40 (ทั้งหมด 136 รายการ)


× เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย