ชื่อเรื่อง : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายละเอียด : วันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย ได้ให้ความรู้ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
ชื่อไฟล์ : VxLAs5fFri54954.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : pJcHjn1Fri55005.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้