ชื่อเรื่อง : ประกาศปิดร้านค้า ร้านขายอาหาร บริเวณรอบอาคาร บริษัท ขนส่ง จำกัด ศรีบุญเรือง (บ.ข.ส.ศรีบุญเรือง) เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ชื่อไฟล์ : 7RbodFwMon104730.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้