ชื่อเรื่อง : ซื้อเสื้อกีฬาเด็กโครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย จำนวน 118 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง