ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเครื่องเสียงขบวนแห่่ประชาสัมพันธ์ตามโครงการเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง