ชื่อเรื่อง : ซื้อชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง