ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง