ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุการเกษตร ( ดอกไม้ จำนวน ๖ ชนิด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง