ชื่อเรื่อง : ซื้อยางรถยนต์ 1000-20 (ล้อหน้า) จำนวน ๒ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง