ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนทองทุม ชุมชนม่วงแก้ว หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง