ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน และเก้าอี้ทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง