messager
 
เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
โนนสูงเปลือย
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
การสรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง ตามแบบ ในรอบ 6 เดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําเดือน ตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําเดือน มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําเดือน มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําเดือน ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําเดือน พฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย