เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
โนนสูงเปลือย
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180 โทร.042-353954 โทรสาร.042-353109

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
camera_alt ภาพกิจกรรม
มอบใบ ประกาศเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับหน่วยงานต้นแบบด้านการพัฒนา ในการดำเนินกิจกรรมกับทางเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย [17 กันยายน 2564]
โครงการฝึกอาชีพให้กับชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย [8 กันยายน 2564]
มอบใบ ประกาศเกียรติคุณบุคคลผู้ทรงคุณค่าระดับหมู่บ้าน ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ปราชญ์ชาวบ้าน [8 กันยายน 2564]
มอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับโรงพยาบาลสนาม [1 กันยายน 2564]
อบรมโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู [27 สิงหาคม 2564]
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564 [11 สิงหาคม 2564]
กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [27 กรกฎาคม 2564]
นายกฯ ลงพื้นที่ให้ความรู้และวิธีป้องกันโควิด - 19 [27 กรกฎาคม 2564]
โครงการ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย [9 มิถุนายน 2564]
กิจกรรม "มีแล้วแบ่งปัน" [7 มิถุนายน 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 37 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางปาลิดา คำพิบูลย์
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย
โทร : 081-118-8446
นางปาลิดา คำพิบูลย์
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย
โทร : 081-118-8446
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
ช่องทาง
การร้องเรียนในการบริหารงานบุคคล
เว็บไซต์
กรมส่งเสริม
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
THSarabunNew
11
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 56