เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ chat ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
เทศบาลตำบล
โนนสูงเปลือย
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
camera_alt ภาพกิจกรรม
เปิดโครงการพัฒนาผู้สูงอายุแบบองค์รวม ประจำปีงบประมาณ 2565 [28 มิถุนายน 2565]
เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุแบบองค์รวม ประจำปี 2565 [27 มิถุนายน 2565]
เรื่อง การงดจัดประเพณีบุญบั้งไฟ [31 พฤษภาคม 2565]
โครงการฝึกอบรมทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2565 [19 พฤษภาคม 2565]
โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 [12 พฤษภาคม 2565]
ต้อนรับคณะผู้ตรวจจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมคณะ [11 พฤษภาคม 2565]
ประกาศเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 [11 พฤษภาคม 2565]
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างและสมาชิกสภาเทศบาล [9 พฤษภาคม 2565]
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 [20 เมษายน 2565]
โครงการซักซ้อมหนีไฟในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 [22 มีนาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 1 - 10 (ทั้งหมด 78 รายการ)