เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
โนนสูงเปลือย
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180 โทร.042-353954 โทรสาร.042-353109ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย เรื่องรายงานการรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 |
insert_drive_file แบบสรุปแผนการเบิกจ่ายประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208 |
insert_drive_file แบบสรุปแผนการเบิกจ่ายประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201 |
insert_drive_file แบบสรุปแผนการเบิกจ่ายประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203 |
insert_drive_file แบบสรุปแผนการเบิกจ่ายประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203 |
insert_drive_file แบบสรุปแผนการเบิกจ่ายประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196 |
insert_drive_file แบบสรุปแผนการเบิกจ่ายประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203 |
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางปาลิดา คำพิบูลย์
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย
โทร : 081-118-8446
นางปาลิดา คำพิบูลย์
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย
โทร : 081-118-8446
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 172