เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
โนนสูงเปลือย
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180 โทร.042-353954 โทรสาร.042-353109

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file ปก poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192 |
insert_drive_file คำนำ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
insert_drive_file สารบัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190 |
insert_drive_file ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201 |
insert_drive_file ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193 |
insert_drive_file ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195 |
insert_drive_file ส่วนที่ 3.2 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ01 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176 |
insert_drive_file ส่วนที่ 3.2 รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ02 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187 |
insert_drive_file ส่วนที่ 3.3บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ03 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188 |
insert_drive_file ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผลสรุปผล poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180 |
insert_drive_file ภาคผนวก poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168 |
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางปาลิดา คำพิบูลย์
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย
โทร : 081-118-8446
นางปาลิดา คำพิบูลย์
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย
โทร : 081-118-8446
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
ช่องทาง
การร้องเรียนในการบริหารงานบุคคล
เว็บไซต์
กรมส่งเสริม
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
THSarabunNew
11
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 89